KROK PO KROKU JAK ROZPOCZĄĆ KURS NAUKI JAZDY

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z nową ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności musi udać się do wydziału komunikacji właściwego dla swojego miejsca zameldowania. Po złożeniu wymaganych dokumentów otrzymuje się Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Wygenerowanie profilu trwa do 48h. Po otrzymaniu profilu, kandydat zgłasza się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców, który pobiera PKK w formie elektronicznej do swojej ewidencji. PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W wydziale komunikacji należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

 2. Załączniki:

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – jeżeli jest wymagane,

 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeżeli jest wymagane,

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Zgoda rodzica lub opiekuna – kiedy osoba nie ukończyła 18 lat, w przypadku rozpoczęcia szkolenia i uzyskania prawa jazdy – jeżeli jest wymagana.

 • Kserokopia prawa jazdy – jeżeli jest wymagana; w przypadku zagranicznego prawa jazdy – tłumaczenie.

 • Kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy – dotyczy cudzoziemców.

 1. Do wglądu:

 • dokument tożsamości.

 • karta pobytu – dotyczy cudzoziemców,

 • prawo jazdy.

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN PRAKTYCZNY NA PLACU MANEWROWYM na kat. A, A2, A1 i (częściowo) AM

Na początku osoba egzaminowana musi pokazać, że potrafi sprawdzić:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu chłodzącego
 • poziom płynu hamulcowego
 • działanie sygnału dźwiękowego
 • działanie świateł pozycyjnych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania „STOP”
 • działanie świateł kierunkowskazów
 • działanie podświetlenia tablicy rejestracyjnej

Na wykonanie czynności egzaminowany ma nie więcej niż 5 minut. Powinien zaprezentować, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów bądź wskaźników sprawdza się poziom płynów w pojeździe. Egzaminator losowo wskazuje dane czynności do sprawdzenia egzaminowanemu, 1 element spośród elementów 1)-4) oraz 1 element spośród elementów 5)-10). Zadanie kończy się sprawdzeniem stanu naciągu łańcucha, o czym egzaminator nie przypomina.

Następnie egzaminujący musi przeprowadzić motocykl. Motocykl należy zdjąć ze stopki, upewnić się, że może bezpiecznie ruszyć i przeprowadzić pojazd z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy wyłączonym silniku, nie najeżdżając na linie ograniczające stanowisko, dozwolone są maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu). Zadanie kończy się postawieniem motocykla z powrotem na stopkę. Egzaminowany musi pamiętać, że podczas wykonywania tego zadania musi już mieć założony oraz zapięty kask na głowie.

przeparkowanie

Po prawidłowym wykonaniu tego zadania egzaminowany musi przygotować się do jazdy. Skoro kask nałożony już jest, egzaminowany siada na motocyklu i musi ustawić odpowiednio lusterka,  w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, natomiast w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem. Po odpaleniu silnika należy włączyć odpowiednie światła.

 

Slalom wolny dzieli się na łuki w kształcie cyfry 8 oraz na slalom pomiędzy bramkami. Tzw. ósemka (część pierwsza) polega na wolnym przejeździe po łukach w kształcie cyfry 8 w wyznaczonym pasie ruchu. Przed ruszeniem należy się rozejrzeć w celu upewnienia się o braku zagrożenia. Przejazd wykonuje się 5 razy. Podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami, najeżdżać na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne, potrącić pachołków.

ósemka

Slalom pomiędzy bramkami polega na wolnym przejeździe pomiędzy pachołkami w jedną i drugą stronę. Przed ruszeniem ponownie należy się upewnić o możliwości włączenia się do ruchu poprzez rozejrzenie się. Podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami oraz potrącić pachołków.

wolny-slalom

 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie może zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga odpowiedni hamulec, a następnie rusza do przodu, zwalniając go. Odległość a (od szczytu wzniesienia) wynosi co najmniej półtorej długości pojazdu egzaminacyjnego dla kat. AM, A1, A2, A.

ruszanie-z-wniesienia

 

Slalom szybki polega na dwukrotnym przejeździe pomiędzy 3 pachołkami, przy czym średnia prędkość jednego przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu. Przed ruszeniem egzaminowany nie może zapomnieć o rozejrzeniu się i upewnieniu o możliwości jazdy. Podczas wykonywania zadania nie wolno podeprzeć się nogami i potrącić pachołków.

szybki-slalom

 

Ominięcie przeszkody polega na dwukrotnym przejeździe pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda. Prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h. Przeszkodę należy ominąć raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w obie strony. Podczas wykonywania zadania nie wolno podeprzeć się nogami i potrącić pachołków.

przeszkoda

 

Egzaminowany musi pamiętać, że podczas egzaminu państwowego musi mieć odpowiedni strój:

 • obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwie typu motocyklowego;
 • spodnie z długimi nogawkami;
 • kurtka z długimi rękawami zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski;
 • rękawice zakrywające całe dłonie.